Beton towarowy

Beton towarowy

W wytwórni KRUSZ-BET wdrożono system zachowania jakości – ZKP, który w sposób ciągły jest doskonalony. Zakład pracuje w cyklu zamkniętym, dzięki czemu może odebrać i zutylizować nadmiarowe ilości mieszanki betonowej.

 

Skład betonu zwykłego dobierany jest tak, aby spełniał określone dla mieszanki wymagania, łącznie z konsystencją, gęstością, wytrzymałością, trwałością i ochroną przed korozją stali w betonie oraz z uwzględnieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.

 

Dzięki precyzyjnemu dozowaniu surowców w wytwórni, beton uzyskuje większą jednorodność i korzystniejsze właściwości w porównaniu do tradycyjnego sposobu stabilizowania gruntów cementem.

 

KRUSZ-BET w swojej ofercie posiada wszystkie klasy betonu na stabilizacje produkowane zgodnie z normami:
- PN-S-96012:1997- grunty stabilizowane cementem
- PN-S-96013:1997 – chudy beton
- PN-EN-14227-1 (WT5 wg GDDKiA) - Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym
- piasek stabilizowany cementem - podsypki cementowo-piaskowe wg ST

W naszej
ofercie

01.betony do konstrukcji budowlanych

02.betony hydrotechniczne

03.podbudowy drogowe

04.nawierzchnie drogowe

05.betony architektoniczne (licowe, kolorowe, dezaktywowane, szlifowane itp.)

06.betony ciężkie

07.betony lekkie

08.pianobetony

Na życzenie Klienta wyprodukujemy beton o wysokich
parametrach wytrzymałości, beton SCC oraz wszelkie
betony recepturowe…

Kontakt z nami

Formularz kontaktowy:

Dane teleadresowe:

Krusz-Bet

KRUSZ-BET RSW SP. Z O.O.
Murowana Goślina, ul. Polna 25a

 

Kierownik Wytwórni Krusz-Bet:
kom.: 505-111-856
e-mail: biuro@krusz-bet.com

 

Telefony dodatkowe:
Bartosz Staszak
kom.: 503-546-092

 

Łukasz Wysocki
kom.: 504-830-122